Wrębowa
Zapraszamy do kontaktu:
ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik
tel. 32 422 84 71
e-mail: biuro@wrebowa.pl
Szukasz produktu?
Wpisz frazę, której szukasz:
pl en
» POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
DZIAŁANIE 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy
» POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
WRĘBOWA SP. Z O.O. ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik, NIP: 642-25-67-620, tel: 32 422 84 71 e-mail:
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS w Gliwicach KRS: 0000096444 kapitał zakładowy: 9.588.500,00 zł
UE

WFOSiGW
Zasady przetwarzania danych osobowych

Wrębowa Sp. z o.o. © 2016
Polityka Cookies, wykonanie: Neone