Wrębowa
Zapraszamy do kontaktu:
ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik
tel. 32 422 84 71
e-mail: biuro@wrebowa.pl
Szukasz produktu?
Wpisz frazę, której szukasz:
pl en

Prasy filtracyjne

Produkowane prasy filtracyjne komorowe służą do odwadniania osadów technologicznych oraz ścieków w różnych dziedzinach przemysłu:
 • w przemyśle chemicznym w procesach technologicznych,
 • w metalurgii do odwadniania rud i koncentratów,
 • w ciepłownictwie w procesach odsiarczania spalin,
 • w górnictwie do odwadniania mułów poflotacyjnych i odpadów,
 • w oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych pogalwanicznych, poszlifierskich, pomalarskich i innych,
 • w innych procesach technologicznych, wymagających odwadniania.
Produkowane prasy filtracyjne składają się z konstrukcji nośnej, układu siłownika z agregatem zasilającym, konfekcjonowanego tkaniną filtracyjną, pakietu płyt filtracyjnych oraz układu zasilania i sterowania. Cykl pracy zaczyna ściśniecie płyt filtracyjnych (zamknięcie prasy), po którym prasa jest gotowa do wtłaczania osadu do przestrzeni stałych na stanowiących przegrodę tkanin filtracyjnych, natomiast filtrat (odciek) odprowadzany jest z prasy centralnie kolektorem zbiorczym lub indywidualnie z każdej płyty. Po wypełnieniu przestrzeni międzypłytowych (komór) osadem, tzw. plackiem filtracyjnym, i usunięciu z kolektora doprowadzającego pozostałości podawanych osadów impulsem zwrotnym sprężonego powietrza, możliwe jest przeprowadzenie operacji przepłukiwania i przedmuchiwania placków filtracyjnych w celu polepszenia efektów filtracji. 

Rozładunek prasy następuje poprzez mechaniczne lub ręczne rozsunięcie kolejnych płyt filtracyjnych. Osad w postaci wykształconych placków filtracyjnych spada do kontenera lub na przenośnik, co kończy cykl pracy prasy filtracyjnej. Standardowe wykonanie prasy filtracyjnej obejmuje:
 • konstrukcję nośną prasy z siłownikiem hydraulicznym lub śrubą dociskową w przypadku pras formatu 400x400mm,
 • pakiet filtracyjny polipropylenowy z kompletem tkanin filtracyjnych,
 • agregat hydrauliczny,
 • układ zasilania i sterowania prasy 220/380 V,
 • układ mechanicznego rozsuwa płyt standardowo od formatu 800x800mm.
Dodatkowe wyposażenie pras może być realizowane w następującym zakresie:
 • układ pompowania osadu z falownikiem oparty na pompach śrubowych,
 • klapy uchylne z napędem elektropneumatycznym,
 • odbiór osadu – kontenerem stacjonarnym lub samojezdnym, przenośnikiem taśmowym lub ślimakowym,
 • układ przemywania tkanin filtracyjnych,
 • układ wstępnego przygotowania osadu,
 • mikroprocesorowy układ sterowania.
Efekty uzyskiwane w procesie filtracji zależą od wielu czynników, m.in.:
 • od rodzaju podawanego na prasę osadu (krystaliczny, amorficzny, włóknisty, itp.),
 • od zastosowanych środków wspomagania filtracji (polielektrolity, flokulanty),
 • powierzchni i pojemności komór filtracyjnych,
 • ciśnienia podawania osadu,
 • czasu trwania cyklu filtracyjnego, itp.
Poniżej przedstawiamy reprezentatywne efekty filtracji z przeprowadzonych prób wilgotności (w % podano wilgotność placka filtracyjnego):
 • osady z przemysłu węglowego: 18,0-30,0%
 • koncentraty miedzi: 13,5-20,0%
 • osady pogarbarskie: 23,0-65,0%
 • osady pogalwaniczne: 33,0-80,0%
 • osady podefekacyjne w cukrowniach: 28,0-30,0%
 • roztwory fosforanów, węglanów, solanki: 21,0-40,0%
 • osady komunalne: 52,0-70,0%
 • osady przemysłu mięsnego: 31,0-55,0%
 • osady ropopochodne: 40,0-45,0%
 • osady borowinowe: 58,0-65,0%
Poniżej prezentujemy schemat prasy filtracyjnej PF-800: zobacz »
Typoszereg standardowych pras komorowych: zobacz »

 
WRĘBOWA SP. Z O.O. ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik, NIP: 642-25-67-620, tel: 32 422 84 71 e-mail:
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS w Gliwicach KRS: 0000096444 kapitał zakładowy: 9.588.500,00 zł
UE

WFOSiGW
Zasady przetwarzania danych osobowych

Wrębowa Sp. z o.o. © 2016
Polityka Cookies, wykonanie: Neone