Wrębowa
Zapraszamy do kontaktu:
ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik
tel. 32 422 84 71
e-mail: biuro@wrebowa.pl
Szukasz produktu?
Wpisz frazę, której szukasz:
pl en

maszyny flotacyjne

Maszyna flotacyjna jest instalowana w ciągu technologicznym służącym do przeróbki kopalin użytecznych. Nadawa i odczynniki flotacyjne są doprowadzone do skrzynki nadawczej skąd dalej przepływają do komór maszyn flotacyjnych.

Wskutek ruchu obrotowego wirników i doprowadzonego pod wirniki powietrza, znajdująca się w komorach maszyn pulpa poddawana jest procesowi flotacji w wyniku czego na powierzchni pulpy wytwarza się warstwa produktu pianowego (koncentratu), a materiał odpadowy przepływa przy dnie maszyn do skrzynki odpadowej, skąd jest odprowadzany rurociągiem na zewnątrz. Produkt pianowy (koncentrat) z poszczególnych komór maszyn jest zgarniany zgarniaczami do rynien usytuowanych wzdłuż obydwu ścian bocznych maszyn (rynny nie są dostarczane przez producenta jednostki flotacyjnej) skąd zostaje odprowadzony do dalszej przeróbki.
Hydrosizer
WRĘBOWA SP. Z O.O. ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik, NIP: 642-25-67-620, tel: 32 422 84 71 e-mail:
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS w Gliwicach KRS: 0000096444 kapitał zakładowy: 9.588.500,00 zł
UE

WFOSiGW
Zasady przetwarzania danych osobowych

Wrębowa Sp. z o.o. © 2016
Polityka Cookies, wykonanie: Neone