Wrębowa
Zapraszamy do kontaktu:
ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik
tel. 32 422 84 71
e-mail: biuro@wrebowa.pl
Szukasz produktu?
Wpisz frazę, której szukasz:
pl en
PROGRAM:
PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

NAZWA BEFEICJENTA:
WRĘBOWA SP. Z O.O.
ul. Wrębowa 19,
44-270 Rybnik

TEMAT PROJEKTU:
Innowacyjne przenośniki kubełkowe B-1000 służące do odwadniania produktów wzbogacania węgla kamiennego w osadzarkach pulsacyjnych

CEL:
Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej innowacyjnych przenośników kubełkowych B-1000 służące do odwadniania produktów wzbogacania węgla kamiennego w osadzarkach pulsacyjnych.

PLANOWANE EFEKTY:
Zwiększenie efektywności działania osadzarkowych węzłów wzbogacania w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego polskich kopalń.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
159.900,00 zł brutto

WYDATKI KWALIFIKOWANE:
130.000,00 zł netto

DOFINANSOWANIE:
91.000,00 zł netto

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.02.2016 – 30.06.2017
WRĘBOWA SP. Z O.O. ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik, NIP: 642-25-67-620, tel: 32 422 84 71 e-mail:
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS w Gliwicach KRS: 0000096444 kapitał zakładowy: 9.588.500,00 zł
Certyfikat TUV NORD PN-EN ISO 9001:2009, Certyfikat TUV NORD PN-N-18001:2004
Zasady przetwarzania danych osobowych

Wrębowa Sp. z o.o. © 2016
Polityka Cookies, wykonanie: Neone
UE