Wrębowa
Zapraszamy do kontaktu:
ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik
tel. 32 422 84 71
e-mail: biuro@wrebowa.pl
Szukasz produktu?
Wpisz frazę, której szukasz:
pl en

hydrosizer SŁZ

Hydrosizer SŁZ jest wzbogacalnikiem służącym do klasyfikacji cząstek mineralnych na dwa sposoby według rozmiarów lub według ich ciężaru własnego. Odbywa się to za pomocą skierowanego ku górze strumienia wody tworzącego warstwę zawieszoną w zbiorniku. Warstwa ta utworzona jest z cząstek o określonym ciężarze właściwym i średnicy.

Cząsteczki o większym ciężarze właściwym i większej średnicy opadają na dno wzbogacalnika skąd przez zawór denny, sterowany sygnałem czujnika ciśnienia, są odprowadzane do odwodnienia na przesiewaczu. Cząsteczki o mniejszym ciężarze właściwym i mniejszej średnicy, unoszą się w górę i przelewają się do rynny zbiorczej kierowane do dalszego wzbogacania np. w węźle flotacji.

Hydrosizer
WRĘBOWA SP. Z O.O. ul. Wrębowa 19, 44-270 Rybnik, NIP: 642-25-67-620, tel: 32 422 84 71 e-mail:
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy - KRS w Gliwicach KRS: 0000096444 kapitał zakładowy: 9.588.500,00 zł
UE

WFOSiGW
Zasady przetwarzania danych osobowych

Wrębowa Sp. z o.o. © 2016
Polityka Cookies, wykonanie: Neone